Obróbka skrawaniem CNC

OBRÓBKA METALI

W Coro-Tech posiadamy wysokiej klasy zaplecze techniczne, niezbędne do oferowania najwyższej jakości usług z zakresu obróbki skrawaniem. Nowoczesny park maszynowy, duże doświadczenie, wykwalifikowana kadra oraz dobrej klasy sprzęt pozwalają nam na realizację zadań z dużą dokładnością i zawsze w wyznaczonym terminie. Pracujemy na profesjonalnych, sterowanych numerycznie obrabiarkach CNC. Obróbka skrawaniem zapewnia tym samym wzrost szybkości i wydajności procesu produkcji, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, a także możliwość wykonywania niezwykle precyzyjnych i powtarzalnych elementów, eliminując ryzyko wystąpienia jakichkolwiek błędów.

Na czym polega obróbka skrawaniem?

Obróbka skrawaniem CNC polega na nadaniu określonego kształtu, wymiarów oraz gładkości powierzchni obrabianemu przedmiotowi. Taki efekt uzyskuje się dzięki usunięciu z niego cienkiej warstwy materiału za pomocą narzędzi skrawających. Usunięty materiał nazywany jest naddatkiem na obróbkę. Jego skrawanie odbywa się w wyniku wzajemnego ruchu narzędzia względem obrabianego przedmiotu. Obróbka skrawaniem CNC to ulepszona wersja metody konwencjonalnej, w przypadku której za sterowanie maszyną odpowiadał operator. Nowoczesne maszyny CNC działają w oparciu o komputerowe systemy sterujące, które pozwalają na zautomatyzowanie tej pracy, a co za tym idzie seryjne i niezwykle precyzyjne produkowanie różnego rodzaju komponentów dla wielu gałęzi przemysłu.

FREZOWANIE CNC
OBRÓBKA SKRAWANIEM

Gdzie wykorzystywana jest obróbka skrawaniem CNC?

Obecnie obróbka skrawaniem CNC jest najpopularniejszą metodą obróbki przedmiotów. Elementy poddane temu procesowi można spotkać w każdej dziedzinie przemysłu, np. w transporcie, motoryzacji, jak również w przemyśle morskim czy kolejowym. Na korzyść tej metody przemawiają takie czynniki jak uniwersalność zastosowania, szeroki wachlarz materiałów, które można poddać obróbce skrawaniem, wysoka wydajność i szybkość procesu produkcji, a także precyzja i powtarzalność wykonywanych części.

Sposoby obróbki skrawaniem CNC

Do głównych metod obróbki skrawaniem zalicza się toczenie, frezowanie, wiercenie oraz szlifowanie. Każda z tych technik polega na usuwaniu nadmiaru materiału za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych narzędzi skrawających. Metodę dobiera się ze względu na konieczność uzyskania pożądanych cech geometrycznych danego przedmiotu. Do każdego z wymienionych sposobów obróbki stosuje się dedykowane maszyny, które charakteryzują się odpowiednią kinematyką. Różnicę pomiędzy toczeniem a frezowaniem stanowi ruch elementów. Podczas frezowania ruch wykonuje narzędzie obróbcze, a w trakcie toczenia to przedmiot poddany obróbce wprowadzany jest w ruch. W naszej narzędziowni w Piasecznie wykonujemy wszystkie wymienione powyżej rodzaje obróbki skrawaniem.

OBRÓBKA METALI

Zapytania proszę kierować na adres: biuro@corotech.pl

G-INTER SOLUTION