Toczenie CNC

Toczenie CNC

W naszym zakładzie w Piasecznie posiadamy kilka centrów tokarskich. Dzięki metodzie toczenia możliwe jest uzyskanie bardzo skomplikowanych kształtów o dużej dokładności wymiarowej. W trakcie tego procesu, kiedy materiał wprawiany jest w ruch obrotowy, narzędzie nadaje mu odpowiedni kształt.Na tokarkachCNC wykonujemy również usługę wiercenia oraz gwintowania. Dzięki właściwie dobranym parametrom toczenia oraz wysokiej klasy tokarkom CNC jesteśmy w stanie utrzymać dużą powtarzalność wymiarową i dzięki temu produkować partie nawet do kilku tysięcy sztuk. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, podejmujemy się realizacji zlecenia nawet wtedy, jeśli do wykonania jest tylko 1 sztuka detalu.

Toczenie CNC – na czym polega?

Toczenie CNC polega na obrabianiu powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych elementów, które mają kształt brył obrotowych, zazwyczaj walców lub rur. Obok frezowania metoda ta stanowi wykorzystywaną dziś na szeroką skalę nowoczesną obróbkę skrawaniem, pozwalającą na zwiększenie wydajności i zautomatyzowanie procesów produkcyjnych. Dzięki komputerowemu sterowaniu tokarek możliwe jest szybkie programowanie nawet bardzo skomplikowanych kształtów, niemożliwych do uzyskania w przypadku obrabiarek konwencjonalnych. Oddzielanie warstwy materiału z obrabianego przedmiotu odbywa się przy użyciu specjalnego narzędzia skrawającego, najczęściej noża tokarskiego. W tej metodzie obróbki skrawaniem przedmiot obraca się, a narzędzie skrawające pozostaje nieruchome. Po zakończeniu procesu toczenia możliwa jest dalsza obróbka skrawaniem na maszynach CNC, a także obróbka cieplna, galwanizacja i wiele innych czynności wchodzących w skład produkcji gotowego detalu.

Parametry toczenia CNC

Do parametrów charakteryzujących toczenie CNC zalicza się prędkość skrawania, posuw (odległość, jaką pokonało narzędzie podczas pełnego obrotu obrabianego przedmiotu), a także głębokość skrawania. W zależności od osiąganej dokładności wymiarowej i gładkości powierzchni wyróżnia się obróbkę: zgrubną, średnio dokładną, bardzo dokładną i gładkościową. W celu otrzymania produktów o danych parametrach, należy przed przystąpieniem do toczenia wybrać formę obróbki i odpowiednio zaprogramować maszynę CNC.

Toczenie materiałów

Przedmiot wykonuje ruch obrotowy, a narzędzie tnące ruch liniowy. Dla każdego materiału siła skrawania będzie różna, ze względu na inny rodzaj struktury, składu chemicznego, a co za tym idzie różne wartości wytrzymałościowe. Skrawalność materiałów uwarunkowana jest także ich wcześniejszą obróbką plastyczną.

Toczeniu CNC mogą być poddawane różne materiały, w tym stopy stali zwykłej i hartowanej, aluminium czy stal nierdzewna. Ta ostatnia, z uwagi na szeroką skalę zastosowania i duże znaczenie dla wielu gałęzi przemysłu, stanowi ważną część stali stopowych i traktowana jest oddzielnie. W toczeniu CNC stali nierdzewnej niezwykle ważna jest kontrola wióra, a także odpowiednie doprowadzenie chłodziwa do strefy skrawania.

W procesie toczenia istotne znaczenie ma podział stali między innymi ze względu na zawartość pierwiastków stopowych, która w znacznej mierze decyduje o poziomie jej obrabialności. Wyróżnia się więc trzy następujące grupy: stale węglowe, niskostopowe oraz wysokostopowe. Pierwsze z nich charakteryzują się średnią skrawalnością, zwłaszcza gatunki niskowęglowe mogą prowadzić do złamania wióra czy tworzenia narostu na ostrzu noża tokarskiego. W przypadku stali wysokostopowych konieczne jest dostosowanie parametrów obróbki do danego gatunku czy stanu utwardzenia. Do toczenia CNC części o niezbyt wymagających parametrach wytrzymałościowych wybiera się najczęściej stale niskostopowe, których obrabialność jest całkiem dobra.

Metalem najczęściej stosowanym w toczeniu CNC jest aluminium. Do tego procesu wykorzystuje się specjalne narzędzia skrawające wyróżniające się ostrą geometrią i małymi oporami cięcia. Ze względu na to, że aluminium ma skłonność do przywierania do narzędzia, powierzchnia ostrza jest często specjalnie polerowana. Materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą obrabialnością, dlatego umiejętny dobór narzędzi skrawających zapewni niezwykle wydajną i precyzyjną obróbkę.

Zapytania proszę kierować na adres:

CORO-TECH Sp. z o.o.
ul. Kineskopowa 1 hala D
05-500 Piaseczno, Polska
NIP: 527 279 06 74
REGON: 366119016
Kapitał zakładowy: 50 000.00 zł

Biuro – sprawy biurowe / księgowe / rozliczenia / gospodarka magazynowaOferty – pomoc techniczna / zapytania / wycenyMarketing – współpraca / zapytania / promocjaFacebook